تاریخچه شهر تیتکانلو

تیتکانلو یکی از شهرهای استان خراسان شمالی و مرکز بخش خبوشان می‌باشد. تیتکانلو قبل از ۸ آبان ۱۳۸۸  از روستاهای استان خراسان شمالی محسوب می‌شد ولی از این تاریخ، طبق مصوبه دولت وقت به شهر ارتقاء پیدا کرد. شغل اغلب مردم این منطقه کشاورزی می‌باشد؛ و این شهر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انگور و کشمش در منطقه محسوب می‌شود. 

نامگذاری

مطلعین محلی تیتکانلو را خانواده ای کوچنده میدانند که ایشان در مسیر کوچ در مکان کلاته باغ فعلی نوزادی به دنیا می اورند و به سبب به دنیا آمدن نوزاد در همانجا ساکن میشوند و بدین ترتیب ایشان به تیتک آنیان یعنی آورنده نوزاد در بین روستاهای اطراف شهرت پیدا میکنند . تیتک در کرمانجی به معنای نوزاد میباشد. و قول دیگری که در وجه تسمیه آمده است و احتمال آن ضعیف تر می باشد در گذشته محل فعلی روستای «تیتکانلو» پوشیده از خار بوده‌است و چون در زبان ترکی به خار «تیکان» گفته می‌شود، پس این منطقه را با خارهایش نامگذاری کردند. پسوند «لو» ممکن است به موجب حضور قوم و طایفه‌ای با این نام در این منطقه بوده باشد. زبان مردم این شهر کرمانجی است