آسفالت خیابان ها و معابر فرعی

آسفالت خیابان ها و معابر فرعی

آسفالت لاین دوم بلوار امام رضا(ع) ،خیابان شهید کلاه دوز،خیابان فرعی شهید همت،مخلوط ریزی وتسطیع خ شهید اسدی پس ازنوسازی انشعابات آب ،آسفالت محوطه دبیرستان شریعتی 

600200 1024x576 - آسفالت خیابان ها و معابر فرعی
800900 1024x768 - آسفالت خیابان ها و معابر فرعی

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »