احداث کارخانه تولید سنگ مصنوعی

احداث کارخانه تولید سنگ مصنوعی

در سال 1397 کارخانه تولید سنگ مصنوعی با تلاش و پشتکار پرسنل عمران و شهر سازی احداث گردید که محصولات متنوع و زیبایی ارائه میدهد .