احداث کارخانه تولید سنگ مصنوعی

احداث کارخانه تولید سنگ مصنوعی

در سال 1397 کارخانه تولید سنگ مصنوعی با تلاش و پشتکار پرسنل عمران و شهر سازی احداث گردید که محصولات متنوع و زیبایی ارائه میدهد .

500300 1024x576 - احداث کارخانه تولید سنگ مصنوعی

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »