افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و…

افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و…

به مناسبت دهه مبارک فجر در تاریخ نوزدهم بهمن ماه سال 1398،در راستای  ارتقاء فرهنگ اشتغال بانوان و ارج نهادن به توانمندی هایشان ، اولین  نمایشگاه عرضه دستاورد های بانوان شهر تیتکانلو در زمینه های فرهنگی – هنری ،مذهبی ،صنایع دستی(فرش،گلیم،سفره…) گل های زینتی (طبیعی و مصنوعی ) ،محصولات کشاورزی(کشمش،شیره انگور،حبوبات و …) و جشنواره غذایی به مدت سه روز  افتتاح گردید  

111 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
۱۰۵۸۵۱ compressed 1 1024x768 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
2355 1024x768 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
۱۰۵۴۳۸ compressed compressed 1 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
۱۰۵۴۳۸ compressed compressed 1 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
مسئولین2 1 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
آقای مونسی رئیس اداره میراث فرهنگی - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
3 1 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
1 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
2 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
طبیعی 1 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
.jpg - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...
دستی 1024x768 - افتتاح اولین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی ،صنایع دستی و...

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »