بهسازی ساختمان جامعة القرآن و اهل البیت (ع)

بهسازی ساختمان جامعة القرآن و اهل البیت (ع)

کمک های نقدی و غیر نقدی جهت بهسازی ساختمان،محوطه و سرویس های بهداشتی جامعة القرآن الکریم و اهل البیت (ع) شهر تیتکانلو

 

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »