ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا

ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا

در اواخر سال 1398  پس از شیوع کرونا ویروس نیرو های زحمتکش خدمات شهر نسبت به ضد عفونی کردن سطح شهر پارک گرمابه عمومی غسالخانه در چندین مرحله اقدام نمودند .

۱۲۵۱۱۴ compressed 1024x498 - ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا
۱۲۵۰۴۱ compressed 1024x498 - ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »