سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا

ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا

در اواخر سال 1398  پس از شیوع کرونا ویروس نیرو های زحمتکش خدمات شهر نسبت به ضد عفونی کردن سطح شهر پارک گرمابه عمومی غسالخانه در چندین مرحله اقدام نمودند .

۱۲۵۱۱۴ compressed 1024x498 - ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا
۱۲۵۰۴۱ compressed 1024x498 - ضد عفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از کرونا

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار