احداث پل 24متری تقاطع خیابان ارشاد،خیابان جنت،پارک شهید فهمیده

احداث پل 24متری تقاطع خیابان ارشاد،خیابان جنت،پارک شهید فهمیده

احداث پل مسیل جنب شهرداری جهت مقابله با بحران

۱۰۱۷۲۹ compressed 1024x768 - احداث پل 24متری تقاطع خیابان ارشاد،خیابان جنت،پارک شهید فهمیده
۱۰۱۳۵۳ compressed 1024x768 - احداث پل 24متری تقاطع خیابان ارشاد،خیابان جنت،پارک شهید فهمیده

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »