زیبا سازی منظر شهری

زیبا سازی منظر شهری

دیوار نویسی و پاکسازی نوشته های قدیمی سطح شهر 

photo 2018 12 15 12 03 21 - زیبا سازی منظر شهری
photo 2018 12 15 12 03 10 - زیبا سازی منظر شهری

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »