شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس

شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس

بازدید فرماندار شهرستان فاروج ،اعضاء شورای اسلامی و شهردار از غرفه شهرداری تیتکانلو در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد مقدس