سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس

شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس

بازدید فرماندار شهرستان فاروج ،اعضاء شورای اسلامی و شهردار از غرفه شهرداری تیتکانلو در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد مقدس

IMG 20200608 140240 561 1024x768 - شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس
IMG 20200611 091728 383 1024x576 - شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس
IMG 20200611 091723 697 1024x576 - شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار