شهدای گمنام شهر تیتکانلو

شهدای گمنام شهر تیتکانلو

تدفین دو تن از شهدای معزز گمنام در  مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر تیتکانلو