شهدای گمنام شهر تیتکانلو

شهدای گمنام شهر تیتکانلو

تدفین دو تن از شهدای معزز گمنام در  مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر تیتکانلو

۰۹۴۷۲۷ compressed 768x1024 - شهدای گمنام شهر تیتکانلو

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »