سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

انواع محصولات کارخانه

انواع محصولات کارخانه

photo 2020 05 24 23 34 43 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 34 30 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 34 46 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 35 00 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 34 52 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 34 56 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 36 42 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 36 13 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
photo 2020 05 24 23 36 21 1024x768 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155507 693 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155503 165 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155513 598 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155517 824 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155523 445 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155527 764 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155532 139 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155543 297 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155548 265 1024x576 - انواع محصولات کارخانه
IMG 20200610 155556 154 1024x576 - انواع محصولات کارخانه

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار