سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

۱۵۵۹۰۵ 1024x768 - بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

بازدید آقایان مهندس محمدی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی ، مهندس عرب ، مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری ،صادق فرماندار محترم شهرستان فاروج  و فتاحی ، بخشدار محترم خبوشان از شهرداری تیتکانلو ، به منظور بررسی ارزیابی عملکرد واحد های شهرداری

در این نشست صمیمانه که با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار گردید آقایان جاهد شهردار و محمدی رئیس شورای اسلامی تیتکانلو ، ضمن ارائه گزارش ، به مشکلات موجود در شهرداری از جمله کمبود اعتبار برای انجام پروژه های عمرانی ، آسفالت و … اشاره نمودند.

مسئولین ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی شهرداری نسبت به پیگیری درخواست ها قول مساعدت دادند.

در پایان از پروژه های عمرانی در حال اجرا و کارخانه سنگ مصنوعی بازدید به عمل آمد.

۱۶۰۱۵۹ 1024x768 - بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان
۱۶۰۵۲۹ 1024x768 - بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان
۱۶۰۶۳۸ 1024x768 - بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار