بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

۱۵۵۹۰۵ 1024x768 - بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

بازدید آقایان مهندس محمدی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی ، مهندس عرب ، مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری ،صادق فرماندار محترم شهرستان فاروج  و فتاحی ، بخشدار محترم خبوشان از شهرداری تیتکانلو ، به منظور بررسی ارزیابی عملکرد واحد های شهرداری

در این نشست صمیمانه که با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار گردید آقایان جاهد شهردار و محمدی رئیس شورای اسلامی تیتکانلو ، ضمن ارائه گزارش ، به مشکلات موجود در شهرداری از جمله کمبود اعتبار برای انجام پروژه های عمرانی ، آسفالت و … اشاره نمودند.

مسئولین ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی شهرداری نسبت به پیگیری درخواست ها قول مساعدت دادند.

در پایان از پروژه های عمرانی در حال اجرا و کارخانه سنگ مصنوعی بازدید به عمل آمد.

۱۶۰۱۵۹ 1024x768 - بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان
۱۶۰۵۲۹ 1024x768 - بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان
۱۶۰۶۳۸ 1024x768 - بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »