کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ

کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ

IMG 20200611 091717 671 724x1024 - کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ
IMG 20200611 091757 014 724x1024 - کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ
IMG 20200611 091801 705 724x1024 - کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ
IMG 20200611 091806 665 724x1024 - کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ
IMG 20200611 091812 627 724x1024 - کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ
IMG 20200611 091816 397 724x1024 - کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ
IMG 20200611 091821 873 724x1024 - کاتالوگ محصولات کارخانه سنگ

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار