پیگیری جناب آقای آذری جهت رفع مشکلات شهر و دریافت اعتبارات

 دیدار شهردار تیتکانلو با آقای جمالی نژاد ، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، باهماهنگی به عمل آمده توسط جناب آقای آذری ، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ، پیرامون رفع مشکلات شهر و تخصیص اعتبار