پیگیری جناب آقای آذری جهت رفع مشکلات شهر و دریافت اعتبارات

پیگیری جناب آقای آذری جهت رفع مشکلات شهر و دریافت اعتبارات

 دیدار شهردار تیتکانلو با آقای جمالی نژاد ، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، باهماهنگی به عمل آمده توسط جناب آقای آذری ، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ، پیرامون رفع مشکلات شهر و تخصیص اعتبار

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل

ادامه مطلب »