نشست شهردار با دکتر ناهیدعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بجنورد و مهندس مرتضوی عضو پارک علم و فناوری خراسان شمالی در خصوص ایجاد مرکز علم و فناوری اطلاعات خراسان شمالی