بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو

بازدید آقایان؛ دکتر هوایی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، نجفی فرماندار  شهرستان فاروج، مهندس عرب مدیر کل دفتر امورشهری، مهندس زارعی مدیر کل دفتر فنی ، مهندس نظری مدیر کل دفتر میدیریت بحران استاناری و مهندس موفق مدیر کل دفتر روستایی، از پروژه های شهری شهرداری تیتکانلو

🗓۹۹/۰۹/۰۲

5c7d8862 e3da 41ed b687 ffceef7a2985 768x1024 - بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو
6555fc03 979f 4254 934f bf1947452675 1024x768 - بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو
40197d6e 57ac 4ac3 9e41 f80e89e742b1 768x1024 - بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر مسئولین محترم از پروژه های شهرداری تیتکانلو