بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی

دیدار جناب آقای دکتر آذری ، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به همراه جناب آقای نجفی فرماندار محترم و روسای ادارات شهرستان با مسئولین تیتکانلو و بخش خبوشان و بررسی مسائل و نیازهای شهر که توسط جناب آقای محمدی رئیس شورای اسلامی مطرح گردید.

12dfd551 4870 4cd7 84aa e7bba1e75b54 1024x768 - بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی
a7582b34 a6ed 4a70 99d8 241fab0cb66a 1024x768 - بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی
14f4e1a9 d542 4abd a0b5 ff8b9299cd8c 1024x768 - بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی
12c15e59 1c85 4bed 8b6a 684564374457 1024x768 - بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی