سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی

بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی

دیدار جناب آقای دکتر آذری ، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به همراه جناب آقای نجفی فرماندار محترم و روسای ادارات شهرستان با مسئولین تیتکانلو و بخش خبوشان و بررسی مسائل و نیازهای شهر که توسط جناب آقای محمدی رئیس شورای اسلامی مطرح گردید.

12dfd551 4870 4cd7 84aa e7bba1e75b54 1024x768 - بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی
a7582b34 a6ed 4a70 99d8 241fab0cb66a 1024x768 - بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی
14f4e1a9 d542 4abd a0b5 ff8b9299cd8c 1024x768 - بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی
12c15e59 1c85 4bed 8b6a 684564374457 1024x768 - بازدید نماینده محترم مجلس و مسئولین محترم از کارخانه سنگ مصنوعی

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار