سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

تقدیرو تشکر از عزیزانی که در امور کفن و دفن اموات همکاری داشتند

تقدیرو تشکر از عزیزانی که در امور کفن و دفن اموات همکاری داشتند

در روز یست و دوم اسفند ماه سال 99 ، بعد از برگزاری نماز پرفیض جمعه  ،  از عزیزانی که در امور مربوط به تغسیل و تدفین اموات با شهرداری همکاری داشتند با اهدای لوح تقدیر و هدایا تشکر به عمل آمد .

755f3b2e c30d 418d ad83 39c9c743397a 1024x768 - تقدیرو تشکر از عزیزانی که در امور کفن و دفن اموات همکاری داشتند
96ecf96a c0df 4529 9d1c ee7afe574f3b 1024x768 - تقدیرو تشکر از عزیزانی که در امور کفن و دفن اموات همکاری داشتند

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار