شهردار نمونه استان خراسان شمالی در سال1399

همایش گرامیداشت هفته ملی شهرداری ها و دهیاری با حضور استاندار خراسان شمالی1399/04/16

ContentImages 140859 1 - شهردار نمونه استان خراسان شمالی در سال1399
ContentImages 140852 - شهردار نمونه استان خراسان شمالی در سال1399
ContentImages 140856 - شهردار نمونه استان خراسان شمالی در سال1399