سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

سال «تولید؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین»

تارنمای شهرداری تیتکانلو

✴️ ادامه روندعملیات اجرایی و جدول گذاری  پل دالی شماره 2 واقع در میدان خبوشان

✴️ ادامه روندعملیات اجرایی و جدول گذاری  پل دالی شماره 2 واقع در میدان خبوشان

🔺️عطف به مصوبه شورای اسلامی شهر تیتکانلو جهت آماده سازی عملیات زیرسازی جهت آسفالت میدان خبوشان

✴️ ادامه روندعملیات اجرایی و جدول گذاری  پل دالی شماره 2 واقع در میدان خبوشان(ورودی خیابان مسکن مهر).

🗓1401/06/06

✅جهت ساماندهی  و خدمات دهی به مردم گرامی شهر تیتکانلو

#واحد عمرانی شهرادری تیتکانلو

#شهر تیتکانلو دارالحافظین ‌

#شهر تیتکانلو مهد انگور ایران

 

https://t.me/shahrdarititkanlo1                    لینک کانال شهرداری تیتکانلو

امور مالی و ذیحساب

هانیه شجاع 

مسئول امور مالی و ذیحساب

شماره تماس :05836464857

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

سپیده فخرایی آزاد

مسئول امور سرمایه انسانی و  فناوری اطلاعات

شماره تماس :05836465325

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

امور عمران و شهر سازی

محسن گلزاری پور 

مسئول امور عمران و شهر سازی

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

 

محمد علی جزمی  

کارشناس عمران 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه خدمات شهر

وهاب علی جفعری 

مسئول امور فضای سبز و خدمات شهری 

شماره تماس :05836465200

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عبد العلی حسین نژاد مقدم

آتش نشان (راننده)

شماره تماس :05836464277

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

حوزه شهردار

 

حسین جاهد

شهردار

شماره تماس :05836464851

شماره فاکس:05836465325

ادرس ایمیل:

عکس شهردار