عملیات ترمیم و کفپوش گذاری پیاده روی جلوی مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام