بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل دفترامورشهری استانداری و سایر مسئولین شهرستان

بازدید آقایان مهندس محمدی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی ، مهندس عرب ، مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری ،صادق فرماندار محترم شهرستان فاروج  و فتاحی ، بخشدار محترم خبوشان از شهرداری تیتکانلو ، به منظور بررسی ارزیابی عملکرد واحد های شهرداری

در این نشست صمیمانه که با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار گردید آقایان جاهد شهردار و محمدی رئیس شورای اسلامی تیتکانلو ، ضمن ارائه گزارش ، به مشکلات موجود در شهرداری از جمله کمبود اعتبار برای انجام پروژه های عمرانی ، آسفالت و … اشاره نمودند.

مسئولین ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی شهرداری نسبت به پیگیری درخواست ها قول مساعدت دادند.

در پایان از پروژه های عمرانی در حال اجرا و کارخانه سنگ مصنوعی بازدید به عمل آمد.