کلنگ زنی میدان مسکن مهر

کلنگ زنی میدان مسکن مهرشهرتیتکانلو باحضور مسئولین محترم شهرستان
🗓۹۹/۰۹/۰۶